หน้าแรก
 
ดูรายชื่อ นักศึกษาฝึกงาน
         
Login 
Email :
Password :
    * ลืม password

Webmaster Talk
 
Aromdeejob.com แหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับการฝึกงานเพื่อนักศึกษาฝึกงาน เพราะปัจจุบันนั้นหลากหลายมหาวิทยาลัยได้ให้การฝึกงานของนักศึกษานั้นเป็นภาคบังคับพื้นฐาน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกงานและทดลองทำงานกับกลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนการทำงานในบริษัทต่างๆ ทั้งการวางตัว การประพฤติและปฏิบัติตนเพื่อฝึกงานเพราะในความเป็นจริง นักศึกษานั้นจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ทั้งการทำงานและสังคมภายนอกจึกต้องมีการฝึกงานดังนั้นสิ่งเหล่านี้น้องๆ ควรเรียนรู้ไว้เพื่อได้ประสบการณ์ที่ดีๆ จากการฝึกงาน

ผู้ประกอบการกว่า 120 บริษัท มีความประสงค์ รับสมัครนักศึกษาฝึกงานที่ต้องการเข้ารับการฝึกประสบการณ์ เพื่อให้นักศึกษาฝึกงานสามารถประยุกต์นำความรู้ ที่เรียนมาใช้ในการฝึกประสบการณ์จริง สำหรับนักศึกษาฝึกงานที่สนใจ สามารถกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการสมัคร ได้ ที่นี่ ลักษณะงาน ขึ้นอยู่กับงานที่ได้รับมอบหมายและความถนัดของนักศึกษา

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • บริหารธุรกิจ
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • สถาปัตยตกรรมศาสตร์
 • ครุศาสตร์อุตสหกรรม
 • เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 • ศิลปกรรมศาสตร์
 • สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 •  
   
   
   
   
   
   

  บอร์ดฝึกงาน
  ดูทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่
  บอร์ดหางาน
  ดูทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่
  AromdeeJob.com Digital Mind Co.,Ltd