เข้าสู่ระบบ
ฝากประชาสัมพันธ์


เอกสารฝากประชาสัมพันธ์ ไปยังสถานศึกษาที่มีนักศึกษาที่กำลังมองหาสถานที่ฝึกงาน
สามารถ print เอกสารนี้ และติดประกาศที่บอร์ดของมหาวิทยาลัยได้

เอกสารขนาด A4 ไฟล์ .pdf

ตัวอย่างไฟล์ประชาสัมพันธ์