เข้าสู่ระบบ
 • นักศึกษาฝากประวัติเพื่อหาที่ฝึกงาน
  นักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครสมาชิกเพื่อกรอกประวัติส่วนตัวและรายละเอียดการฝึกงานเข้าสู่ระบบได้ จากนั้นรอบริษัทที่สนใจติดต่อกลับโดยตรง
  ฝากประวัติ
 • รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน
  ลำดับ   สถานศึกษา สิ่งที่อยากฝึก วันที่เริ่มฝึก วันที่สิ้นสุด
  5206 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคมี 29 เม.ย. 2567 28 มิ.ย. 2567
  5205 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อยากทำ product engineer หรือ R&D 29 เม.ย. 2567 28 มิ.ย. 2567
  5204 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Process Engineer หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคมี 29 เม.ย. 2567 31 ต.ค. 2567
  5203 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเคมี / ปิโตรเคมี / โพลิเมอร์ / ปฏิกิริยาเคมี / สิ่งแวดล้อม / Biomass 1 เม.ย. 2567 31 พ.ค. 2567
  5202 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ด้านวิจัยและพัฒนา 1 ก.ค. 2567 19 ต.ค. 2567
  5201 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ด้านวิจัยและพัฒนา 1 ก.ค. 2567 19 ต.ค. 2567
  5200 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี งานวิจัย ,Drawing ,QA ,QC 1 ก.ค. 2567 1 พ.ย. 2567
  5199 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Process Engineer 1 พ.ค. 2567 28 มิ.ย. 2567
  5198 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมเคมี 2 พ.ค. 2567 28 มิ.ย. 2567
  5196 มหาวิทยาลัยบูรพา อุตสาหกรรมด้านพลาสติกและโลหะ พอลิเมอร์ ปิโตรเคมีและพลังงาน กระดาษ 22 เม.ย. 2567 31 ต.ค. 2567
  5195 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิจัยและพัฒนา Process QA QC Plan Polymers Plastic Carbon fiber 2 มิ.ย. 2567 2 ส.ค. 2567
  5194 มหาวิทยาลัยนเรศวร ฝึกงานด้าน ดูการออกแบบ flowsheet ของ Desulferization process -Administrative assistance – documentation preparation, filing (ENG and HSE) 1 เม.ย. 2567 14 มิ.ย. 2567
  5191 มหาวิทยาลัยนเรศวร งานที่เกี่ยวข้องกับวิศวะกรรมเคมีทั้งหมด 1 เม.ย. 2567 14 มิ.ย. 2567
  5189 มหาวิทยาลัยนเรศวร Processed Engineering 1 เม.ย. 2567 14 มิ.ย. 2567
  5187 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรควบคุม 1 เม.ย. 2567 31 พ.ค. 2567