เข้าสู่ระบบ
 • นักศึกษาฝากประวัติเพื่อหาที่ฝึกงาน
  นักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครสมาชิกเพื่อกรอกประวัติส่วนตัวและรายละเอียดการฝึกงานเข้าสู่ระบบได้ จากนั้นรอบริษัทที่สนใจติดต่อกลับโดยตรง
  ฝากประวัติ
 • รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน
  ลำดับ   สถานศึกษา สิ่งที่อยากฝึก วันที่เริ่มฝึก วันที่สิ้นสุด
  5196 มหาวิทยาลัยบูรพา อุตสาหกรรมด้านพลาสติกและโลหะ พอลิเมอร์ ปิโตรเคมีและพลังงาน กระดาษ 22 เม.ย. 2567 31 ต.ค. 2567
  5195 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิจัยและพัฒนา Process QA QC Plan Polymers Plastic Carbon fiber 2 มิ.ย. 2567 2 ส.ค. 2567
  5194 มหาวิทยาลัยนเรศวร ฝึกงานด้าน ดูการออกแบบ flowsheet ของ Desulferization process -Administrative assistance – documentation preparation, filing (ENG and HSE) 1 เม.ย. 2567 14 มิ.ย. 2567
  5191 มหาวิทยาลัยนเรศวร งานที่เกี่ยวข้องกับวิศวะกรรมเคมีทั้งหมด 1 เม.ย. 2567 14 มิ.ย. 2567
  5189 มหาวิทยาลัยนเรศวร Processed Engineering 1 เม.ย. 2567 14 มิ.ย. 2567
  5187 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรควบคุม 1 เม.ย. 2567 31 พ.ค. 2567
  5186 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย บัญชี 11 ธ.ค. 2566 10 เม.ย. 2567
  5179 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โลจิสติก หรือคลังสินค้า 19 ธ.ค. 2566 30 เม.ย. 2567
  4901 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การขนส่งและคลังสินค้า 11 ม.ค. 2567 30 เม.ย. 2564