เข้าสู่ระบบ
 • นักศึกษาฝากประวัติเพื่อหาที่ฝึกงาน
  นักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครสมาชิกเพื่อกรอกประวัติส่วนตัวและรายละเอียดการฝึกงานเข้าสู่ระบบได้ จากนั้นรอบริษัทที่สนใจติดต่อกลับโดยตรง
  ฝากประวัติ
 • รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน
  ลำดับ   สถานศึกษา สิ่งที่อยากฝึก วันที่เริ่มฝึก วันที่สิ้นสุด
  5202 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ด้านวิจัยและพัฒนา 1 ก.ค. 2567 19 ต.ค. 2567
  5201 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ด้านวิจัยและพัฒนา 1 ก.ค. 2567 19 ต.ค. 2567
  5200 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี งานวิจัย ,Drawing ,QA ,QC 1 ก.ค. 2567 1 พ.ย. 2567