เข้าสู่ระบบ
สิทธิ สมาชิกผู้ประกอบการ
  • ขอข้อมูลติดต่อนักศึกษาฝึกงาน
    สามารถขอดูข้อมูลเกรดเฉลี่ยรวม รูปถ่าย ที่อยู่ อีเมล และเบอร์โทร เพื่อติดต่อนักศึกษาฝึกงานของภาคการศึกษาที่กำลังจะมาถึง จากหลายคณะ หลายสถานศึกษา เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วสามารถกรองข้อมูลนักศึกษาตามสาขาอาชีพ และจังหวัดที่นักศึกษาต้องการฝึกงานได้
  • โพสต์ตำแหน่งงาน
    สามารถโพสต์รับสมัครงานบนหน้าเว็บไซต์ aromdeejob.com โดยประกาศรับได้ทั้ง นักศึกษาฝึกงาน และผู้สมัครงาน Full time, Part time, Freelance
  • ดูรายชื่อผู้สมัครงาน
    สามารถดูรายชื่อผู้สมัครงานจากตำแหน่งงานที่โพสต์ไว้