เข้าสู่ระบบ
แบบฟอร์มสมัครสมาชิกผู้ประกอบการ
เงื่อนไข
• บริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยงานที่ต้องการรับนักศึกษาฝึกงาน ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเท่านั้น (เป็นข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย)
• หลังจากสมัครสมาชิกแล้ว โปรดรอการอนุมัติจาก Admin
ข้อมูลการล็อกอิน
อีเมล :   *
รหัสผ่าน :   *
ยืนยันรหัสผ่าน :   *
ข้อมูลผู้ประกอบการ
ชื่อบริษัท :   *
ที่อยู่ :   *
เว็บไซต์ :  
ประเภทธุรกิจ :   *
ข้อมูลผู้ติดต่อ
ขื่อ-นามสกุล :   *
ตำแหน่ง :  
โทรศัพท์ :   *
มือถือ :  
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข