เข้าสู่ระบบ
แบบฟอร์มฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
ข้อมูลการล็อกอิน
อีเมล :   *
รหัสผ่าน :   *
ยืนยันรหัสผ่าน :   *
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ :   *
นามสกุล :   *
เพศ :      
วันเดือนปีเกิด :  
ที่อยู่ :   *
จังหวัด :   *
รหัสไปรษณีย์ :  
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :  
เบอร์โทรศัพท์มือถือ :  
สัญชาติ :  
ศาสนา :  
รูปถ่าย :  
(ไม่ไฟล์เกิน 100 KB ไม่จำเป็นต้องเป็นรูปติดบัตร)
แสดงรูปเฉพาะบริษัทที่เป็นสมาชิก และต้องกดขอข้อมูลนักศึกษา
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา :  
 • สถานศึกษา :  
 • อื่นๆ 
 • คณะ :   *
  สาขา :   *
  เกรดเฉลี่ยรวม (GPA) :   *
  รายละเอียดการฝึกงาน
  บริษัทต้องตอบรับภายในวันที่ :   *
  ระยะเวลาฝึกงาน :  
    - วันที่เริ่ม *
    - วันที่สิ้นสุด *
  ทักษะที่นักศึกษาถนัด :  
  ประเภทงานที่อยากฝึก :  
  อยากฝึกงานทางด้าน :   *
  อยากฝึกงานที่จังหวัด :  
  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคตะวันตก
 • ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออก
 • ภาคใต้
 •    

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข