เข้าสู่ระบบ
นักศึกษาฝึกงาน
  • Aromdeejob.com สื่อกลางระหว่างนักศึกษาฝึกงานกับผู้ประกอบการ
  • ปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ให้การฝึกงานของนักศึกษาเป็นภาคบังคับพื้นฐาน เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมพร้อมก่อนจบการศึกษา ในการฝึกประสบการณ์จริงกับผู้ประกอบการ ทั้งการนำความรู้ไปใช้ทำงาน และการวางตัวในสังคม

    Aromdeejob.com มีสมาชิกผู้ประกอบการกว่า 700 บริษัท ที่มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน โดยลักษณะงานขึ้นอยู่กับความถนัดของนักศึกษากับตำแหน่งที่เหมาะสมของบริษัทนั้นๆ

    นักศึกษาที่สนใจ สามารถกรอกรายละเอียดลงใน "แบบฟอร์มฝากประวัติ"


  • wingcluster